MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Đầm Dơi

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau là Mã bưu chính 97300, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau là 97300.

2. Mã bưu chính 97300 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 97300 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Đầm Dơi Đầm Dơi, Cà Mau.

Ngoài ra, Mã bưu chính 97300 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau

Mã bưu chính Phường xã Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau có 5 số là 97300, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 973003

Tên bưu cục: Bến Tàu Đầm Dơi

Điện thoại: 858237

Địa chỉ: Khóm 4, Thị Trấn Đầm Dơi Đầm Dơi Đầm Dơi Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 973000

Tên bưu cục: Đầm Dơi

Điện thoại: 02903858300

Địa chỉ: Khóm 4, Thị Trấn Đầm Dơi Đầm Dơi Đầm Dơi Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 973010

Tên bưu cục: Đầm Dơi

Điện thoại: 858300

Địa chỉ: Khóm 4, Thị Trấn Đầm Dơi Đầm Dơi Đầm Dơi Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 973030

Tên bưu cục: Đầm Dơi

Điện thoại: 02903857989

Địa chỉ: Khóm 4, Thị Trấn Đầm Dơi Đầm Dơi Đầm Dơi Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 973080

Tên bưu cục: Đầm Dơi

Điện thoại: 02903858666

Địa chỉ: Khóm 4, Thị Trấn Đầm Dơi Đầm Dơi Đầm Dơi Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 973001

Tên bưu cục: Dương Thị Cẩm Vân

Điện thoại: 02903857989

Địa chỉ: Khóm 4, Thị Trấn Đầm Dơi Đầm Dơi Đầm Dơi Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 973014

Tên bưu cục: Số 04 Đầm Dơi

Điện thoại: 856909

Địa chỉ: Khóm 1, Thị Trấn Đầm Dơi Đầm Dơi Đầm Dơi Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 973002

Tên bưu cục: Số 01 Đầm Dơi

Điện thoại: 858904

Địa chỉ: Khóm 4, Thị Trấn Đầm Dơi Đầm Dơi Đầm Dơi Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 973004

Tên bưu cục: Số 02 Đầm Dơi

Điện thoại: 856030

Địa chỉ: Khóm 4, Thị Trấn Đầm Dơi Đầm Dơi Đầm Dơi Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 973013

Tên bưu cục: Số 03 Đầm Dơi

Điện thoại: 856234

Địa chỉ: Khóm 4, Thị Trấn Đầm Dơi Đầm Dơi Đầm Dơi Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 973015

Tên bưu cục: Số 05 Đầm Dơi

Điện thoại: 3856959

Địa chỉ: Sô´80, Khóm 5, Thị Trấn Đầm Dơi Đầm Dơi Đầm Dơi Cà Mau

Xem chi tiết>>