MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Dân Chủ

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 274030

Tên bưu cục: Dân Chủ

Điện thoại: 0916115338

Địa chỉ: Xóm Mỏ Sắt Nà Hoàng, Xã Dân Chủ Dân Chủ Hoà An Cao Bằng

Xem chi tiết>>