MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Dân Hoà

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 156970

Tên bưu cục: Ngã Tư Vác

Điện thoại: 024.33878103

Địa chỉ: Sô´0, Phố Vác, Xã Dân Hoà Dân Hoà Thanh Oai Hà Nội

Xem chi tiết>>