MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Đằng Lâm

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 187690

Tên bưu cục: Cầu Rào

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´45, Đường Ngô Gia Tự, Phường Đằng Lâm Đằng Lâm Hải An Hải Phòng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 187500

Tên bưu cục: Đằng Lâm

Điện thoại: 870382

Địa chỉ: Khu phố Trung Hành 5, Phường Đằng Lâm Đằng Lâm Hải An Hải Phòng

Xem chi tiết>>