MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Đặng Xá

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội là Mã bưu chính 13150, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội là 13150.

2. Mã bưu chính 13150 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 13150 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Đặng Xá Gia Lâm, Hà Nội.

Ngoài ra, Mã bưu chính 13150 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội

Mã bưu chính Phường xã Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội có 5 số là 13150, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 131500

Tên bưu cục: Đặng Xá

Điện thoại: 6783143

Địa chỉ: Thôn Cự Đà, Xã Đặng Xá Đặng Xá Gia Lâm Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 131511

Tên bưu cục: KIm Âu

Điện thoại:

Địa chỉ: Thôn Kim Âu, Xã Đặng Xá Đặng Xá Gia Lâm Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 131514

Tên bưu cục: Xã Đặng Xá

Điện thoại:

Địa chỉ: Thôn Cự Đà, Xã Đặng Xá Đặng Xá Gia Lâm Hà Nội

Xem chi tiết>>