MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Di Linh

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Di Linh, Di Linh, Lâm Đồng là Mã bưu chính 67370, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Di Linh, Di Linh, Lâm Đồng.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Di Linh, Di Linh, Lâm Đồng là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Di Linh, Di Linh, Lâm Đồng là 67370.

2. Mã bưu chính 67370 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 67370 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Di Linh Di Linh, Lâm Đồng.

Ngoài ra, Mã bưu chính 67370 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Di Linh, Di Linh, Lâm Đồng.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Di Linh, Di Linh, Lâm Đồng

Mã bưu chính Phường xã Di Linh, Di Linh, Lâm Đồng có 5 số là 67370, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Di Linh, Di Linh, Lâm Đồng

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Di Linh, Di Linh, Lâm Đồng, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Di Linh, Di Linh, Lâm Đồng sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 673820

Tên bưu cục: Di Linh

Điện thoại: 02633870222

Địa chỉ: Sô´535, Đường Hùng Vương, Thị Trấn Di Linh Di Linh Di Linh Lâm Đồng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 673890

Tên bưu cục: Di Linh

Điện thoại: 02633870005

Địa chỉ: Sô´535, Đường Hùng Vương, Thị Trấn Di Linh Di Linh Di Linh Lâm Đồng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 673910

Tên bưu cục: Di Linh

Điện thoại:

Địa chỉ: Đường Hùng Vương, Thị Trấn Di Linh Di Linh Di Linh Lâm Đồng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 673700

Tên bưu cục: Di Linh

Điện thoại: 02633870400

Địa chỉ: Sô´535, Đường Hùng Vương, Thị Trấn Di Linh Di Linh Di Linh Lâm Đồng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 673701

Tên bưu cục: Di Linh 1

Điện thoại: 765449

Địa chỉ: Sô´01, Đường Hùng Vương, Thị Trấn Di Linh Di Linh Di Linh Lâm Đồng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 673724

Tên bưu cục: Di Linh 2

Điện thoại: 767560

Địa chỉ: Sô´397, Đường Hùng Vương, Thị Trấn Di Linh Di Linh Di Linh Lâm Đồng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 673702

Tên bưu cục: Di Linh 3

Điện thoại: 3870347

Địa chỉ: Sô´28, Ngõ Lê Lợi, Đường Hùng Vương, Thị Trấn Di Linh Di Linh Di Linh Lâm Đồng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 674140

Tên bưu cục: HCC Di Linh

Điện thoại: 02633767222

Địa chỉ: Sô´535, Đường Hùng Vương, Thị Trấn Di Linh Di Linh Di Linh Lâm Đồng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 674139

Tên bưu cục: HTCC

Điện thoại:

Địa chỉ: Ngách Lương Thế Vinh, Ngõ Trần Phú, Đường Hùng Vương, Thị Trấn Di Linh Di Linh Di Linh Lâm Đồng

Xem chi tiết>>