MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Dịch Vọng

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội là Mã bưu chính 12240, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội là 12240.

2. Mã bưu chính 12240 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 12240 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Dịch Vọng Cầu Giấy, Hà Nội.

Ngoài ra, Mã bưu chính 12240 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

Mã bưu chính Phường xã Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội có 5 số là 12240, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 122497

Tên bưu cục: Cầu Giấy

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´396, Đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng Dịch Vọng Cầu Giấy Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 122499

Tên bưu cục: Dịch Vọng 1

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´44, Tổ 36, Phường Dịch Vọng Dịch Vọng Cầu Giấy Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 122415

Tên bưu cục: Dịch Vọng 12

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´8, Ngõ 337, Đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng Dịch Vọng Cầu Giấy Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 122416

Tên bưu cục: Dịch Vọng 14

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´1 tổ 33, Phố Dịch Vọng, Phường Dịch Vọng Dịch Vọng Cầu Giấy Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 122420

Tên bưu cục: Dịch Vọng 18

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´1TTbộCA, Phố Dịch Vọng, Phường Dịch Vọng Dịch Vọng Cầu Giấy Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 122421

Tên bưu cục: Dịch Vọng 19

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´nhà17khuA, Phố Dịch Vọng, Phường Dịch Vọng Dịch Vọng Cầu Giấy Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 122422

Tên bưu cục: Dịch Vọng 20

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´5 ngõ 370, Đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng Dịch Vọng Cầu Giấy Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 122496

Tên bưu cục: Dịch Vọng 4

Điện thoại: 38338675

Địa chỉ: Sô´95tổ3, Phố Dịch Vọng, Phường Dịch Vọng Dịch Vọng Cầu Giấy Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 122498

Tên bưu cục: Dịch Vọng 5

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´26tổ6, Phố Dịch Vọng, Phường Dịch Vọng Dịch Vọng Cầu Giấy Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 122417

Tên bưu cục: Dịch Vọng 7

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´29, Tổ 8, Phường Dịch Vọng Dịch Vọng Cầu Giấy Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 122480

Tên bưu cục: Nguyễn Khánh Toàn

Điện thoại: 024.35410001

Địa chỉ: Sô´5, Đường Nguyễn Khánh Toàn, Phường Dịch Vọng Dịch Vọng Cầu Giấy Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 122413

Tên bưu cục: Trần Đăng Ninh

Điện thoại: 37670711

Địa chỉ: Sô´299, Đường Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng Dịch Vọng Cầu Giấy Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 122423

Tên bưu cục: Trần Quốc Hoàn 1

Điện thoại:

Địa chỉ: Phố Dịch Vọng, Phường Dịch Vọng Dịch Vọng Cầu Giấy Hà Nội

Xem chi tiết>>