MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Dịch Vọng Hậu

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội là Mã bưu chính 12310, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội là 12310.

2. Mã bưu chính 12310 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 12310 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Dịch Vọng Hậu Cầu Giấy, Hà Nội.

Ngoài ra, Mã bưu chính 12310 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Mã bưu chính Phường xã Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội có 5 số là 12310, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 123102

Tên bưu cục: Đại Học Sư Phạm

Điện thoại: 37566017

Địa chỉ: Sô´22b, Phố Phan Văn Trường, Phường Dịch Vọng Hậu Dịch Vọng Hậu Cầu Giấy Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 123103

Tên bưu cục: Đại Học Sư Phạm 1

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´17H2, Dãy nhà A1, Khu tập thể Trường Đại học Sư phạm 1, Phường Dịch Vọng Hậu Dịch Vọng Hậu Cầu Giấy Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 123104

Tên bưu cục: Đại Học Sư Phạm 2

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´kiốt 5, Dãy nhà A1, Khu tập thể Trường Đại học Sư phạm 1, Phường Dịch Vọng Hậu Dịch Vọng Hậu Cầu Giấy Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 123337

Tên bưu cục: Dịch Vọng

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´xóm Hậu, Tổ 34, Phường Dịch Vọng Hậu Dịch Vọng Hậu Cầu Giấy Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 123336

Tên bưu cục: Dịch Vọng 3

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´11, Ngõ 233, Đường Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng Hậu Dịch Vọng Hậu Cầu Giấy Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 123105

Tên bưu cục: độc lập trường Đại học Quốc gia Hà Nội

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´136, Đường Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng Hậu Dịch Vọng Hậu Cầu Giấy Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 123334

Tên bưu cục: Nguyễn Phong Sắc 1

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´111/54, Đường Nguyễn Phong Sắc, Phường Dịch Vọng Hậu Dịch Vọng Hậu Cầu Giấy Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 123341

Tên bưu cục: Phan Văn Trường

Điện thoại: 37931009

Địa chỉ: Sô´Số 67, Phố Phan Văn Trường, Phường Dịch Vọng Hậu Dịch Vọng Hậu Cầu Giấy Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 123100

Tên bưu cục: Xuân Thủy

Điện thoại: 7680084

Địa chỉ: Sô´209, Đường Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng Hậu Dịch Vọng Hậu Cầu Giấy Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 123332

Tên bưu cục: Xuân Thủy

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´123/9, Đường Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng Hậu Dịch Vọng Hậu Cầu Giấy Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 123333

Tên bưu cục: Xuân Thủy 2

Điện thoại: 37684374

Địa chỉ: Sô´ngõ 157, Đường Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng Hậu Dịch Vọng Hậu Cầu Giấy Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 123101

Tên bưu cục: Xuân Thủy 3

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´2, Ngõ 233, Đường Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng Hậu Dịch Vọng Hậu Cầu Giấy Hà Nội

Xem chi tiết>>