MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Diễn An

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 464571

Tên bưu cục: Đền Công

Điện thoại: 0914876226

Địa chỉ: Đội 12, Xã Diễn An Diễn An Diễn Châu Nghệ An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 464570

Tên bưu cục: Diễn An

Điện thoại: 01276147778

Địa chỉ: Xóm 14, Xã Diễn An Diễn An Diễn Châu Nghệ An

Xem chi tiết>>