MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Điện Biên

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội là Mã bưu chính 11870, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội là 11870.

2. Mã bưu chính 11870 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 11870 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Điện Biên Ba Đình, Hà Nội.

Ngoài ra, Mã bưu chính 11870 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội

Mã bưu chính Phường xã Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội có 5 số là 11870, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 100901

Tên bưu cục: [TW] GD cục BĐTW Hà Nội

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´175, Phố Nguyễn Thái Học, Phường Điện Biên Điện Biên Ba Đình Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 100902

Tên bưu cục: [TW] KT cục BĐTW Hà Nội

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´175, Phố Nguyễn Thái Học, Phường Điện Biên Điện Biên Ba Đình Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 118040

Tên bưu cục: BCP Ba Đình 2

Điện thoại: 024.39424774

Địa chỉ: Sô´175, Phố Nguyễn Thái Học, Phường Điện Biên Điện Biên Ba Đình Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 118701

Tên bưu cục: độc lập - 34 Trần Phú

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´34, Phố Trần Phú, Phường Điện Biên Điện Biên Ba Đình Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 100900

Tên bưu cục: Hà Nội KT1

Điện thoại: 024.38238124

Địa chỉ: Sô´175, Phố Nguyễn Thái Học, Phường Điện Biên Điện Biên Ba Đình Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 118757

Tên bưu cục: HCC Hoàn Kiếm

Điện thoại: 02432669861

Địa chỉ: Sô´175, Phố Nguyễn Thái Học, Phường Điện Biên Điện Biên Ba Đình Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 118702

Tên bưu cục: Hộp thư công cộng Bến xe Kim Mã

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´175, Phố Nguyễn Thái Học, Phường Điện Biên Điện Biên Ba Đình Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 118700

Tên bưu cục: Hùng Vương

Điện thoại: 7335976

Địa chỉ: Sô´16b, Phố Hùng Vương, Phường Điện Biên Điện Biên Ba Đình Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 118710

Tên bưu cục: Kim Mã

Điện thoại: 8459773

Địa chỉ: Sô´168d, Phố Nguyễn Thái Học, Phường Điện Biên Điện Biên Ba Đình Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 118730

Tên bưu cục: Lê Duẩn

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´41, Phố Lê Duẩn, Phường Điện Biên Điện Biên Ba Đình Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 118728

Tên bưu cục: Nguyễn Thái Học

Điện thoại: 024.38313366

Địa chỉ: Sô´49, Phố Nguyễn Thái Học, Phường Điện Biên Điện Biên Ba Đình Hà Nội

Xem chi tiết>>