MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Điện Biên Đông

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 382000

Tên bưu cục: Điện Biên Đông

Điện thoại: 02153891111

Địa chỉ: Tổ Dân Cư Số 2, Thị trấn Điện Biên Đông Điện Biên Đông Điện Biên Đông Điện Biên

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 382030

Tên bưu cục: Điện Biên Đông

Điện thoại: 02153891234

Địa chỉ: Tổ Dân Cư Số 2, Thị trấn Điện Biên Đông Điện Biên Đông Điện Biên Đông Điện Biên

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 382060

Tên bưu cục: Điện Biên Đông

Điện thoại: 02153891234

Địa chỉ: Tổ Dân Cư Số 2, Thị trấn Điện Biên Đông Điện Biên Đông Điện Biên Đông Điện Biên

Xem chi tiết>>