MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Diễn Kim

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 463810

Tên bưu cục: Diễn Kim

Điện thoại: 01279004097

Địa chỉ: Xóm Xuân Châu, Xã Diễn Kim Diễn Kim Diễn Châu Nghệ An

Xem chi tiết>>