MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Điện Nam Đông

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Điện Nam Đông, Điện Bàn, Quảng Nam là Mã bưu chính 56424, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Điện Nam Đông, Điện Bàn, Quảng Nam.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Điện Nam Đông, Điện Bàn, Quảng Nam là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Điện Nam Đông, Điện Bàn, Quảng Nam là 56424.

2. Mã bưu chính 56424 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 56424 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Điện Nam Đông Điện Bàn, Quảng Nam.

Ngoài ra, Mã bưu chính 56424 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Điện Nam Đông, Điện Bàn, Quảng Nam.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Điện Nam Đông, Điện Bàn, Quảng Nam

Mã bưu chính Phường xã Điện Nam Đông, Điện Bàn, Quảng Nam có 5 số là 56424, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Điện Nam Đông, Điện Bàn, Quảng Nam

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Điện Nam Đông, Điện Bàn, Quảng Nam, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Điện Nam Đông, Điện Bàn, Quảng Nam sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 564242

Tên bưu cục: Điện Nam 3

Điện thoại: 3946779

Địa chỉ: Thôn 7 A, Xã Điện Nam Đông Điện Nam Đông Điện Bàn Quảng Nam

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 564250

Tên bưu cục: Điện Nam Đông

Điện thoại:

Địa chỉ: Thôn 7 B, Xã Điện Nam Đông Điện Nam Đông Điện Bàn Quảng Nam

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 564244

Tên bưu cục: Lai Nghi

Điện thoại: 3946678

Địa chỉ: Thôn 7 A, Xã Điện Nam Đông Điện Nam Đông Điện Bàn Quảng Nam

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 564241

Tên bưu cục: Thương Tín

Điện thoại: 3946956

Địa chỉ: Thôn 7 A, Xã Điện Nam Đông Điện Nam Đông Điện Bàn Quảng Nam

Xem chi tiết>>