MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Diễn Thái

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 464270

Tên bưu cục: Diễn Thái

Điện thoại: 0976327534

Địa chỉ: Xóm 6, Xã Diễn Thái Diễn Thái Diễn Châu Nghệ An

Xem chi tiết>>