MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Định Bình

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Định Bình, Cà Mau, Cà Mau là Mã bưu chính 97157, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Định Bình, Cà Mau, Cà Mau.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Định Bình, Cà Mau, Cà Mau là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Định Bình, Cà Mau, Cà Mau là 97157.

2. Mã bưu chính 97157 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 97157 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Định Bình Cà Mau, Cà Mau.

Ngoài ra, Mã bưu chính 97157 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Định Bình, Cà Mau, Cà Mau.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Định Bình, Cà Mau, Cà Mau

Mã bưu chính Phường xã Định Bình, Cà Mau, Cà Mau có 5 số là 97157, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Định Bình, Cà Mau, Cà Mau

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Định Bình, Cà Mau, Cà Mau, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Định Bình, Cà Mau, Cà Mau sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 971570

Tên bưu cục: Định Bình

Điện thoại: 02903847700

Địa chỉ: Ấp Ba Dinh, Xã Định Bình Định Bình Cà Mau Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 971583

Tên bưu cục: Số 125

Điện thoại: 684311

Địa chỉ: Sô´30, Ấp Cây Trâm, Xã Định Bình Định Bình Cà Mau Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 971584

Tên bưu cục: Số 147

Điện thoại: 684334

Địa chỉ: Ấp Cây Trâm, Xã Định Bình Định Bình Cà Mau Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 971585

Tên bưu cục: Số 168

Điện thoại: 684375

Địa chỉ: Sô´214, Ấp Cây Trâm, Xã Định Bình Định Bình Cà Mau Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 971586

Tên bưu cục: Số 169

Điện thoại: 684376

Địa chỉ: Sô´235B, Ấp Cây Trâm A, Xã Định Bình Định Bình Cà Mau Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 971587

Tên bưu cục: Số 177

Điện thoại: 581445

Địa chỉ: Sô´214, Ấp Cây Trâm, Xã Định Bình Định Bình Cà Mau Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 971588

Tên bưu cục: Số 209

Điện thoại: 684401

Địa chỉ: Sô´233, Ấp Cây Trâm, Xã Định Bình Định Bình Cà Mau Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 971580

Tên bưu cục: Số 74

Điện thoại: 684259

Địa chỉ: Ấp Cây Trâm, Xã Định Bình Định Bình Cà Mau Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 971581

Tên bưu cục: Số 80

Điện thoại: 684258

Địa chỉ: Ấp Cây Trâm, Xã Định Bình Định Bình Cà Mau Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 971582

Tên bưu cục: Số 93

Điện thoại: 684282

Địa chỉ: Ấp Cây Trâm, Xã Định Bình Định Bình Cà Mau Cà Mau

Xem chi tiết>>