MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Đình Chu

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 282170

Tên bưu cục: Đình Chu

Điện thoại: 0915361046

Địa chỉ: Thôn Trung Kiên, Xã Đình Chu Đình Chu Lập Thạch Vĩnh Phúc

Xem chi tiết>>