MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Định Công

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội là Mã bưu chính 12830, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội là 12830.

2. Mã bưu chính 12830 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 12830 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Định Công Hoàng Mai, Hà Nội.

Ngoài ra, Mã bưu chính 12830 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

Mã bưu chính Phường xã Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội có 5 số là 12830, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 127080

Tên bưu cục: BCP TMĐT Hoàng Mai

Điện thoại:

Địa chỉ: Dãy nhà A, Khu chung cư Định Công, Phường Định Công Định Công Hoàng Mai Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 128301

Tên bưu cục: Định Công

Điện thoại: 8552261

Địa chỉ: Xóm 6, Phường Định Công Định Công Hoàng Mai Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 128333

Tên bưu cục: Định Công

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´kiốt17, Dãy nhà A, Khu chung cư Định Công, Phường Định Công Định Công Hoàng Mai Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 128341

Tên bưu cục: Định Công 10

Điện thoại:

Địa chỉ: Xóm 8, Phường Định Công Định Công Hoàng Mai Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 128343

Tên bưu cục: Định Công 11

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´Tổ 9, Phố Định Công, Phường Định Công Định Công Hoàng Mai Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 128344

Tên bưu cục: Định Công 13

Điện thoại:

Địa chỉ: Xóm 5, Phường Định Công Định Công Hoàng Mai Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 128339

Tên bưu cục: Định Công 14

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´Tổ 2, Xóm 6, Phường Định Công Định Công Hoàng Mai Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 128336

Tên bưu cục: Định Công 15

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´số 25, Xóm Cầu, Phường Định Công Định Công Hoàng Mai Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 128334

Tên bưu cục: Định Công 3

Điện thoại:

Địa chỉ: Xóm 1, Phường Định Công Định Công Hoàng Mai Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 128335

Tên bưu cục: Định Công 4

Điện thoại:

Địa chỉ: Xóm 6, Phường Định Công Định Công Hoàng Mai Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 128337

Tên bưu cục: Định Công 6

Điện thoại:

Địa chỉ: Xóm 2, Phường Định Công Định Công Hoàng Mai Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 128338

Tên bưu cục: Định Công 7

Điện thoại:

Địa chỉ: Xóm 3, Phường Định Công Định Công Hoàng Mai Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 128340

Tên bưu cục: Định Công 9

Điện thoại:

Địa chỉ: Xóm 6, Phường Định Công Định Công Hoàng Mai Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 128300

Tên bưu cục: Đô Thị Định Công

Điện thoại: 024.36402052

Địa chỉ: Dãy nhà A, Khu chung cư Định Công, Phường Định Công Định Công Hoàng Mai Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 128180

Tên bưu cục: HCC Hai Bà Trưng

Điện thoại: 024.32252272

Địa chỉ: Dãy nhà A, Khu chung cư Định Công, Phường Định Công Định Công Hoàng Mai Hà Nội

Xem chi tiết>>