MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Đình Minh

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 272730

Tên bưu cục: Đình Minh

Điện thoại: 0983916518

Địa chỉ: Thôn Phia Sách, Xã Đình Minh Đình Minh Trùng Khánh Cao Bằng

Xem chi tiết>>