MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Định Thành

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 446560

Tên bưu cục: Định Thành

Điện thoại: 0373604989

Địa chỉ: Làng Tường Vân, Xã Định Thành Định Thành Yên Định Thanh Hoá

Xem chi tiết>>