MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Đình Tổ

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 222520

Tên bưu cục: Đình Tổ

Điện thoại: 788808

Địa chỉ: Thôn Bút Tháp, Xã Đình Tổ Đình Tổ Thuận Thành Bắc Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 222521

Tên bưu cục: Thôn Đại Trạch

Điện thoại: 788010

Địa chỉ: Thôn Đại Trạch, Xã Đình Tổ Đình Tổ Thuận Thành Bắc Ninh

Xem chi tiết>>