MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Đinh Văn

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Đinh Văn, Lâm Hà, Lâm Đồng là Mã bưu chính 67280, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Đinh Văn, Lâm Hà, Lâm Đồng.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Đinh Văn, Lâm Hà, Lâm Đồng là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Đinh Văn, Lâm Hà, Lâm Đồng là 67280.

2. Mã bưu chính 67280 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 67280 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Đinh Văn Lâm Hà, Lâm Đồng.

Ngoài ra, Mã bưu chính 67280 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Đinh Văn, Lâm Hà, Lâm Đồng.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Đinh Văn, Lâm Hà, Lâm Đồng

Mã bưu chính Phường xã Đinh Văn, Lâm Hà, Lâm Đồng có 5 số là 67280, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Đinh Văn, Lâm Hà, Lâm Đồng

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Đinh Văn, Lâm Hà, Lâm Đồng, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Đinh Văn, Lâm Hà, Lâm Đồng sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 672804

Tên bưu cục: Bồ Liêng

Điện thoại: 685500

Địa chỉ: Khu Bồ Liêng, Thị Trấn Đinh Văn Đinh Văn Lâm Hà Lâm Đồng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 672806

Tên bưu cục: Gia Thạnh

Điện thoại: 851902

Địa chỉ: Khu Gia Thạnh, Thị Trấn Đinh Văn Đinh Văn Lâm Hà Lâm Đồng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 672807

Tên bưu cục: Hòa Lạc

Điện thoại: 02633685533

Địa chỉ: Khu Hòa Lạc, Thị Trấn Đinh Văn Đinh Văn Lâm Hà Lâm Đồng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 672830

Tên bưu cục: Lâm Hà

Điện thoại: 02633850821

Địa chỉ: Khu Đồng Tâm, Thị Trấn Đinh Văn Đinh Văn Lâm Hà Lâm Đồng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 672840

Tên bưu cục: Lâm Hà

Điện thoại: 02633850821

Địa chỉ: Khu Đồng Tâm, Thị Trấn Đinh Văn Đinh Văn Lâm Hà Lâm Đồng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 672860

Tên bưu cục: Lâm Hà

Điện thoại:

Địa chỉ: Khu Bồ Liêng, Thị Trấn Đinh Văn Đinh Văn Lâm Hà Lâm Đồng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 672800

Tên bưu cục: Lâm Hà

Điện thoại: 02633850313

Địa chỉ: Khu Đồng Tâm, Thị Trấn Đinh Văn Đinh Văn Lâm Hà Lâm Đồng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 672805

Tên bưu cục: Lâm Hà 2

Điện thoại: 3851633

Địa chỉ: Khu Yên Bình, Thị Trấn Đinh Văn Đinh Văn Lâm Hà Lâm Đồng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 672801

Tên bưu cục: Sơn Hà

Điện thoại: 3850807

Địa chỉ: Khu Sêr Nhắc, Thị Trấn Đinh Văn Đinh Văn Lâm Hà Lâm Đồng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 672802

Tên bưu cục: Văn Tâm

Điện thoại: 3851707

Địa chỉ: Khu Văn Tâm, Thị Trấn Đinh Văn Đinh Văn Lâm Hà Lâm Đồng

Xem chi tiết>>