MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Đình Xuyên

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 132500

Tên bưu cục: Đình Xuyên

Điện thoại: 0983219482

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Đình Xuyên Đình Xuyên Gia Lâm Hà Nội

Xem chi tiết>>