MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Đỗ Động

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 156710

Tên bưu cục: Đỗ Động

Điện thoại: 02433873339

Địa chỉ: Sô´0, Thôn Văn Quán, Xã Đỗ Động Đỗ Động Thanh Oai Hà Nội

Xem chi tiết>>