MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Đô Lương

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 246520

Tên bưu cục: Đô Lương

Điện thoại: 02053828326

Địa chỉ: Thôn Cốc Lùng, Xã Đô Lương Đô Lương Hữu Lũng Lạng Sơn

Xem chi tiết>>