MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Đô Lương

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Đô Lương, Đô Lương, Nghệ An là Mã bưu chính 47140, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Đô Lương, Đô Lương, Nghệ An.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Đô Lương, Đô Lương, Nghệ An là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Đô Lương, Đô Lương, Nghệ An là 47140.

2. Mã bưu chính 47140 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 47140 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Đô Lương Đô Lương, Nghệ An.

Ngoài ra, Mã bưu chính 47140 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Đô Lương, Đô Lương, Nghệ An.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Đô Lương, Đô Lương, Nghệ An

Mã bưu chính Phường xã Đô Lương, Đô Lương, Nghệ An có 5 số là 47140, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Đô Lương, Đô Lương, Nghệ An

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Đô Lương, Đô Lương, Nghệ An, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Đô Lương, Đô Lương, Nghệ An sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 471415

Tên bưu cục: BC KHL Đô Lương

Điện thoại: 0941238088

Địa chỉ: Khối 6, Thị Trấn Đô Lương Đô Lương Đô Lương Nghệ An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 471402

Tên bưu cục: Chợ Thương Mại -9

Điện thoại: 713049

Địa chỉ: Khối 3, Thị Trấn Đô Lương Đô Lương Đô Lương Nghệ An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 471420

Tên bưu cục: Đô Lương

Điện thoại: 02383871103

Địa chỉ: Khối 6, Thị Trấn Đô Lương Đô Lương Đô Lương Nghệ An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 471490

Tên bưu cục: Đô Lương

Điện thoại: 02383871103

Địa chỉ: Khối 6, Thị Trấn Đô Lương Đô Lương Đô Lương Nghệ An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 471400

Tên bưu cục: Đô Lương

Điện thoại: 02383871103

Địa chỉ: Khối 6, Thị Trấn Đô Lương Đô Lương Đô Lương Nghệ An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 471401

Tên bưu cục: Liên Sơn

Điện thoại: 0967873737

Địa chỉ: Khối 8, Thị Trấn Đô Lương Đô Lương Đô Lương Nghệ An

Xem chi tiết>>