MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Đô Thành

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 466320

Tên bưu cục: Đô Thành

Điện thoại: 02383681101

Địa chỉ: Xóm Kim Chi, Xã Đô Thành Đô Thành Yên Thành Nghệ An

Xem chi tiết>>