MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Đoàn Kết

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 205380

Tên bưu cục: Đoàn Kết

Điện thoại: 02033795318

Địa chỉ: Thôn Giữa, Xã Đoàn Kết Đoàn Kết Vân Đồn Quảng Ninh

Xem chi tiết>>