MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Đoàn Kết

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Đoàn Kết, Ayun Pa, Gia Lai là Mã bưu chính 60530, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Đoàn Kết, Ayun Pa, Gia Lai.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Đoàn Kết, Ayun Pa, Gia Lai là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Đoàn Kết, Ayun Pa, Gia Lai là 60530.

2. Mã bưu chính 60530 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 60530 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Đoàn Kết Ayun Pa, Gia Lai.

Ngoài ra, Mã bưu chính 60530 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Đoàn Kết, Ayun Pa, Gia Lai.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Đoàn Kết, Ayun Pa, Gia Lai

Mã bưu chính Phường xã Đoàn Kết, Ayun Pa, Gia Lai có 5 số là 60530, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Đoàn Kết, Ayun Pa, Gia Lai

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Đoàn Kết, Ayun Pa, Gia Lai, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Đoàn Kết, Ayun Pa, Gia Lai sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 605300

Tên bưu cục: Ayun Pa

Điện thoại: 02693852452

Địa chỉ: Sô´197, Đường Lê Hồng Phong, Phường Đoàn Kết Đoàn Kết Ayun Pa Gia Lai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 605360

Tên bưu cục: Ayun Pa

Điện thoại: 02693852452

Địa chỉ: Sô´197, Đường Lê Hồng Phong, Phường Đoàn Kết Đoàn Kết Ayun Pa Gia Lai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 605470

Tên bưu cục: Ayun Pa

Điện thoại: 02693852452

Địa chỉ: Sô´197, Đường Lê Hồng Phong, Phường Đoàn Kết Đoàn Kết Ayun Pa Gia Lai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 605310

Tên bưu cục: Bình Lợi

Điện thoại: 657425

Địa chỉ: Sô´478, Đường Trần Hưng Đạo, Thị Trấn A Yun Pa Đoàn Kết Ayun Pa Gia Lai

Xem chi tiết>>