MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Đốc Tín

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 157880

Tên bưu cục: Đốc Tín

Điện thoại: 0961709482

Địa chỉ: Sô´0, Thôn Đốc Tín: Đội 3 - Đội 8, Xã Đốc Tín Đốc Tín Mỹ Đức Hà Nội

Xem chi tiết>>