MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Đông Đô

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 414450

Tên bưu cục: Đông Đô

Điện thoại: 02273979295

Địa chỉ: Thôn Hữu Đô Kỳ, Xã Đông Đô Đông Đô Hưng Hà Thái Bình

Xem chi tiết>>