MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Đông Dương

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 412600

Tên bưu cục: Đông Dương

Điện thoại: 0919609616

Địa chỉ: Thôn Cầu Thượng, Xã Đông Dương Đông Dương Đông Hưng Thái Bình

Xem chi tiết>>