MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Đông Giang

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 412180

Tên bưu cục: Đông Giang

Điện thoại: 0917923209

Địa chỉ: Thôn Lương Đống, Xã Đông Giang Đông Giang Đông Hưng Thái Bình

Xem chi tiết>>