MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Đồng Giáp

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 243989

Tên bưu cục: Đồng Giáp

Điện thoại:

Địa chỉ: Thôn Nà Bản, Xã Đồng Giáp Đồng Giáp Văn Quan Lạng Sơn

Xem chi tiết>>