MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Đông Hải

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 416350

Tên bưu cục: Đông Hải

Điện thoại: 02273666100

Địa chỉ: Thôn Thành Long, Xã Đông Hải Đông Hải Tiền Hải Thái Bình

Xem chi tiết>>