MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Đông Hải

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 441060

Tên bưu cục: Đông Hải

Điện thoại: 0945805134

Địa chỉ: Thôn Đồng Lễ, Xã Đông Hải Đông Hải Thanh Hoá Thanh Hoá

Xem chi tiết>>