MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Đông Hiệp

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Đông Hiệp, Cờ Đỏ, Cần Thơ là Mã bưu chính 90485, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Đông Hiệp, Cờ Đỏ, Cần Thơ.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Đông Hiệp, Cờ Đỏ, Cần Thơ là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Đông Hiệp, Cờ Đỏ, Cần Thơ là 90485.

2. Mã bưu chính 90485 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 90485 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Đông Hiệp Cờ Đỏ, Cần Thơ.

Ngoài ra, Mã bưu chính 90485 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Đông Hiệp, Cờ Đỏ, Cần Thơ.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Đông Hiệp, Cờ Đỏ, Cần Thơ

Mã bưu chính Phường xã Đông Hiệp, Cờ Đỏ, Cần Thơ có 5 số là 90485, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Đông Hiệp, Cờ Đỏ, Cần Thơ

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Đông Hiệp, Cờ Đỏ, Cần Thơ, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Đông Hiệp, Cờ Đỏ, Cần Thơ sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 904850

Tên bưu cục: Đông Hiệp

Điện thoại: 02923689838

Địa chỉ: Ấp Thới Hữu, Xã Đông Hiệp Đông Hiệp Cờ Đỏ Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 904862

Tên bưu cục: Đông Hiệp 1

Điện thoại: 3680678

Địa chỉ: Ấp Thới Hữu, Xã Đông Hiệp Đông Hiệp Cờ Đỏ Cần Thơ

Xem chi tiết>>