MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Đông Hồ

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Đông Hồ, Hà Tiên, Kiên Giang là Mã bưu chính 92200, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Đông Hồ, Hà Tiên, Kiên Giang.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Đông Hồ, Hà Tiên, Kiên Giang là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Đông Hồ, Hà Tiên, Kiên Giang là 92200.

2. Mã bưu chính 92200 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 92200 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Đông Hồ Hà Tiên, Kiên Giang.

Ngoài ra, Mã bưu chính 92200 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Đông Hồ, Hà Tiên, Kiên Giang.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Đông Hồ, Hà Tiên, Kiên Giang

Mã bưu chính Phường xã Đông Hồ, Hà Tiên, Kiên Giang có 5 số là 92200, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Đông Hồ, Hà Tiên, Kiên Giang

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Đông Hồ, Hà Tiên, Kiên Giang, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Đông Hồ, Hà Tiên, Kiên Giang sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 922020

Tên bưu cục: Chi Lăng

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´24, Đường Chi Lăng, Phường Đông Hồ Đông Hồ Hà Tiên Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 922019

Tên bưu cục: Đông Hồ

Điện thoại: 02973956686

Địa chỉ: Đường Cừ Đức, Phường Đông Hồ Đông Hồ Hà Tiên Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 922060

Tên bưu cục: Hà Tiên

Điện thoại: 02973852968

Địa chỉ: Sô´03, Đường Tô Châu, Phường Đông Hồ Đông Hồ Hà Tiên Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 922140

Tên bưu cục: Hà Tiên

Điện thoại: 02973852968

Địa chỉ: Sô´03, Đường Tô Châu, Phường Đông Hồ Đông Hồ Hà Tiên Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 922000

Tên bưu cục: Hà Tiên

Điện thoại: 02973852190

Địa chỉ: Sô´03, Đường Tô Châu, Phường Đông Hồ Đông Hồ Hà Tiên Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 922001

Tên bưu cục: Mạc Thiên Tích

Điện thoại: 850836

Địa chỉ: Sô´04, Đường Trần Hầu, Phường Đông Hồ Đông Hồ Hà Tiên Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 922021

Tên bưu cục: Tô Châu

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´32, Đường Tô Châu, Phường Đông Hồ Đông Hồ Hà Tiên Kiên Giang

Xem chi tiết>>