MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Đông Hoà

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 445410

Tên bưu cục: Đông Hòa

Điện thoại: 0943848935

Địa chỉ: Thôn 4, Xã Đông Hoà Đông Hoà Đông Sơn Thanh Hoá

Xem chi tiết>>