MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Đông Hội

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 137900

Tên bưu cục: Đông Hội

Điện thoại: 0978981879

Địa chỉ: Thôn Lại Đà, Xã Đông Hội Đông Hội Đông Anh Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 137904

Tên bưu cục: Tiên Hội

Điện thoại:

Địa chỉ: Thôn Tiên Hội, Xã Đông Hội Đông Hội Đông Anh Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 137908

Tên bưu cục: Xã Đông Hội

Điện thoại:

Địa chỉ: Thôn Đông Trù, Xã Đông Hội Đông Hội Đông Anh Hà Nội

Xem chi tiết>>