MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Đông Hưng

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 231880

Tên bưu cục: Đông Hưng

Điện thoại: 02043884913

Địa chỉ: Thôn Quan 1, Xã Đông Hưng Đông Hưng Lục Nam Bắc Giang

Xem chi tiết>>