MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Đông Hưng

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 445490

Tên bưu cục: Đông Hưng

Điện thoại: 820743

Địa chỉ: Thôn Nam, Xã Đông Hưng Đông Hưng Đông Sơn Thanh Hoá

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 445502

Tên bưu cục: Lê Thị Huyến

Điện thoại: 690724

Địa chỉ: Thôn Bắc, Xã Đông Hưng Đông Hưng Đông Sơn Thanh Hoá

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 445503

Tên bưu cục: Thị trấn Nhồi

Điện thoại: 3820743

Địa chỉ: Thôn Trung, Xã Đông Hưng Đông Hưng Đông Sơn Thanh Hoá

Xem chi tiết>>