MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Đông Huy

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 412210

Tên bưu cục: Đông Huy

Điện thoại: 01278938286

Địa chỉ: Thôn Nam Châu, Xã Đông Huy Đông Huy Đông Hưng Thái Bình

Xem chi tiết>>