MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Đông Khê

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 445310

Tên bưu cục: Đông Khê

Điện thoại: 0978790693

Địa chỉ: Thôn 9, Xã Đông Khê Đông Khê Đông Sơn Thanh Hoá

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 445320

Tên bưu cục: Lê Thị Quang

Điện thoại: 980123

Địa chỉ: Thôn 9, Xã Đông Khê Đông Khê Đông Sơn Thanh Hoá

Xem chi tiết>>