MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Đồng Lạc

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 234980

Tên bưu cục: Đồng Lạc

Điện thoại: 02043876057

Địa chỉ: Thôn Thiều, Xã Đồng Lạc Đồng Lạc Yên Thế Bắc Giang

Xem chi tiết>>