MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Đông Lại

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 353080

Tên bưu cục: Đông Lai

Điện thoại: 1655021889

Địa chỉ: Xóm Quê Bái, Xã Đông Lại Đông Lại Tân Lạc Hoà Bình

Xem chi tiết>>