MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Đồng Lương

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 452310

Tên bưu cục: Đồng Lương

Điện thoại: 0914223763

Địa chỉ: Làng Xuốm, Xã Đồng Lương Đồng Lương Lang Chánh Thanh Hoá

Xem chi tiết>>