MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Đông Mai

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 207620

Tên bưu cục: Cây Số 11

Điện thoại: 02033873238

Địa chỉ: Thôn Tân Mai 2, Xã Đông Mai Đông Mai Quảng Yên Quảng Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 207621

Tên bưu cục: Đông Mai

Điện thoại: 3873149

Địa chỉ: Thôn Mai Hòa, Xã Đông Mai Đông Mai Quảng Yên Quảng Ninh

Xem chi tiết>>