MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Đồng Mỏ

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 245600

Tên bưu cục: Chi Lăng

Điện thoại: 02053820209

Địa chỉ: Khu Chính, Thị Trấn Đồng Mỏ Đồng Mỏ Chi Lăng Lạng Sơn

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 245630

Tên bưu cục: Chi Lăng

Điện thoại: 02053820209

Địa chỉ: Khu Chính, Thị Trấn Đồng Mỏ Đồng Mỏ Chi Lăng Lạng Sơn

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 245670

Tên bưu cục: Chi Lăng

Điện thoại: 02053820209

Địa chỉ: Khu Chính, Thị Trấn Đồng Mỏ Đồng Mỏ Chi Lăng Lạng Sơn

Xem chi tiết>>