MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Đông Mỹ

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 412590

Tên bưu cục: An Lễ

Điện thoại: 02273.795027

Địa chỉ: Thôn Gia Lễ, Xã Đông Mỹ Đông Mỹ Thái Bình Thái Bình

Xem chi tiết>>