MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Đồng Nai

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Đồng Nai, Cát Tiên, Lâm Đồng là Mã bưu chính 67550, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Đồng Nai, Cát Tiên, Lâm Đồng.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Đồng Nai, Cát Tiên, Lâm Đồng là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Đồng Nai, Cát Tiên, Lâm Đồng là 67550.

2. Mã bưu chính 67550 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 67550 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Đồng Nai Cát Tiên, Lâm Đồng.

Ngoài ra, Mã bưu chính 67550 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Đồng Nai, Cát Tiên, Lâm Đồng.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Đồng Nai, Cát Tiên, Lâm Đồng

Mã bưu chính Phường xã Đồng Nai, Cát Tiên, Lâm Đồng có 5 số là 67550, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Đồng Nai, Cát Tiên, Lâm Đồng

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Đồng Nai, Cát Tiên, Lâm Đồng, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Đồng Nai, Cát Tiên, Lâm Đồng sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 675500

Tên bưu cục: Cát Tiên

Điện thoại: 02633884045

Địa chỉ: Khu 2, Thị Trấn Đồng Nai Đồng Nai Cát Tiên Lâm Đồng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 675560

Tên bưu cục: Cát Tiên

Điện thoại: 02633884083

Địa chỉ: Khu 2, Thị Trấn Đồng Nai Đồng Nai Cát Tiên Lâm Đồng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 675590

Tên bưu cục: Cát Tiên

Điện thoại: 02633884083

Địa chỉ: Khu 2, Thị Trấn Đồng Nai Đồng Nai Cát Tiên Lâm Đồng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 675610

Tên bưu cục: Cát Tiên

Điện thoại: 0633884045

Địa chỉ: Tổ 2, Thị Trấn Đồng Nai Đồng Nai Cát Tiên Lâm Đồng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 675513

Tên bưu cục: HTCC

Điện thoại:

Địa chỉ: Khu 8, Thị Trấn Đồng Nai Đồng Nai Cát Tiên Lâm Đồng

Xem chi tiết>>